Category Archives: Lyrics

Yavvana Veena Song -Pelli Movie

Yavvana Veena Song Lyrics In Tulugu యవ్వన వీణ పువ్వుల వాన నువ్వెవరే నా ఎదలో చేరిన మైన నవ్వులతో తుళ్ళిపడే తుంటరి తిల్లానా నీ పేరు ప్రేమ ఔనా ఇవాళే నిన్ను పోల్చుకున్నా నీ పేరు ప్రేమ ఔనా ఇవాళే నిన్ను పోల్చుకున్నా హో… యవ్వన వీణ పువ్వుల వాన నువ్వంటు పుట్టినట్టు నా కొరకు ఆచూకి అందలేదు ఇంతవరకూ వచ్చిందిగాని ఈడు ఒంటివరకూ వేధించలేదు నన్ను జంట కొరకు చూసాక ఒక్కసారి ఇంత… Read More »

Jorsey Jorsey song – Maghadeera Movie

Jorsey Jorsey song Lyrics in English Paita Naligite Ma Oppukuntadeti Bottu Karigite Ma Voorakuntadeti Adey Jarigite Olammo Adey Jarigite Attammatakkuntadeti Yetichepppanunaaneti Cheppanunaaneti Cheppanu Cheppane Cheppoddu Cheppane Cheppoddu Vanka Tippane Tippoddu Donka Chetullo Chikkakunda Jaaripoke Jinka Paaripote Inka Mogutaadi Danka Cheppane Cheppoddu Vanka Ivvane Ivvodu Damka Yenaado Paddadanta Neeku Naaku Linka Nuvvunenu Sinka Vosikurrakunka Yekkada Nuv… Read More »

Baby He Loves You Song Lyrics – Aarya2 Movie In Telugu

    Baby He Loves You Song Lyrics In Telugu చ… వాడికి నా మీద ప్రేమే లేదు హి డసంట్ లవ్ మి యు నో. నో. హి లవ్స్ యు. హి లవ్స్ యు సో మచ్. అవునా.. ఎంత? ఆ.. మొదటి సారి నువ్వు నన్ను చూసినప్పుడు కలిగినట్టి కోపమంతా మొదటి సారి నేను మాట్లాడినప్పుడు పెరిగినట్టి ద్వేషమంత మొదటి సారి నీకు ముదుపెట్టినప్పుడు జరిగినంత దోషమంత చివరిసారి నీకు… Read More »

Panchadhara Bomma song – Maghadeera movie

Panchadara Bomma song Lyrics in Telugu పంచదార బొమ్మ బొమ్మ పట్టుకోవధనకమ్మ.. మంచుపూల కొమ్మ కొమ్మ ముట్టుకోవధనకమ్మా… చేతినే తాకోద్దంటే .., చంతకేరావోద్దంటే ఎమవ్తనమ్మ… నిన్ను పొందేతందుకే పుట్టనే గుమ్మ..నువ్ అందకపోతే వృదా ఎ జన్మ.[2] పువ్వు పైన చెయ్యేస్తే కసిరినన్ను తిట్టిందే…పసిడి పువ్వు నువ్వనిపంపిందే నువ్వు రాకు న వెంట ఈ..ఈ పువ్వు చుట్టూ ముల్లంత..అన్తుకుటే మంటే వోల్లన్త తీగా పైన చెయ్యేస్తే తిట్టి నన్ను నేట్టిందే…మెరుపు తీగ నువ్వని పంపిందే… మెరుపు వెంట… Read More »

Undi Poradey Song Lyrics – Husharu Movie

Undiporaadhey Song Lyrics in Telugu ఉండిపోరాదే.. గుండెనీదేలా.. హత్తుకోరాదే.. గుండెకేనన్నే.. అయ్యో.. అయ్యో పాదం నేలపై ఆగనన్నదీ మళ్లీ.. మళ్లీ గాళ్లో మేఘమై తేలుతున్నదిఅందం అమ్మాయైతే నీలా ఉందా అన్నట్టుందే మోమాటాలే వద్దన్నాయే అడగాలంటే కౌగిలే ఉండిపోరాదే.. గుండెనీదేలా.. హత్తుకోరాదే.. గుండెకేనన్నే.. ఓఒఒఓ నిసిలో ససిలా నిన్నే చూశాక మనసే మురిసే ఎగసే అలలాగ ఏదో మైకంలో నేనే ఉన్నాలే నాలో నేనంటూ లేనులే మండే ఎండల్లో వెండి వెన్నెలనే ముందే నేనెపుడూ చూడలేచీకట్లో కూడ… Read More »

Vachinde Mella Mellaga Vachinde Song Lyrics – Fida Movie

Vachinde Pilla Mellaga Vachinde Song Lyrics In Telugu వచ్చిందే మెల్ల మెల్లగా వచ్చిందే క్రీమ్ బిస్కట్ వేసిందే గమ్మున కూసోనియ్యడే కుదురుగా నిలుసోనియ్యదే సన్నా సన్నగా నవ్విందే కునుకే గాయబ్ జేసిందే ముద్ద నోటికి పోకుండా మస్తు డిస్టర్బ్ చేసిందే హేయ్ పిల్లా రేణుకా పిల్లగాడు వచ్చుoడే డిన్నర్ అన్నాడే డేట్ అన్నాడే వేలు పట్టి పోలు తిరిగి నిన్ను ఉల్టా సీదా జేషిండే వచ్చిందే మెల్ల మెల్లగా వచ్చిందే క్రీమ్ బిస్కట్ వేసిందే… Read More »

Naa Kosam Song Lyrics-Magadherra Movie

Naa kosam Song Lyrics In Telugu నాకోసం నువ్వు జుట్టు పీకుంటే.. బాగుంది.. నేనంటే పడి చచ్చిపోతుంటే.. బాగుంది.. నాకోసం నువ్వు జుట్టు పీకుంటే.. బాగుంది.. నేనంటే పడి చచ్చిపోతుంటే.. బాగుంది.. నాకోసం నువ్వు గోడ దూకేడం.. బాగుంది.. నే కనపడక గోళ్ళు కోరికేడం.. బాగుంది.. పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చి నచ్చి నచ్చావొయ్ పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చావొయ్.. పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చి నచ్చి… Read More »

Bangaru Kodipetta Song Lyrics – Maghadeera Movie

Bangaru Kodipetta Song Lyrics in Telugu (ఒటమ్మ ఒటమ్మ సుబ్బులు) అప్ అప్ హండ్స్ అప్ అప్ హండ్స్ అప్ పహ (బంగారు కోడిపెట్ట వచ్చెనండీ, హే పాప హే పాప హే పాప) చంగాబి చీర గుట్టు చూసుకోండి హే పాప హే పాప హే పాప అప్ అప్ హండ్స్ అప్ జక్ జక్ నీ లక్ ధిక్ ధిక్ ఢోలక్కుతో.. చేస్తా జిప్ జిప్ జాక్ అప్, షిప్ షిప్ షేక్… Read More »

Dheera Dheera Song Lyrics – Maghadheera Movie

Dheera Dheera Song Lyrics In Telugu ఆఆ… ఆ… ఆఆ… ఆఆ ఆ ఆ… ధీర ధీర ధీర మనసాగలేదురా చేర రార శూర సొగసందుకో దొరా అసమాన సాహసాలు చూడ రాదు నిద్దురా నియమాలు వీడి రాణివాసమేలుకోర ఏకవీర ధీర || ధీర ధీర || సమరములో దూకగా చాకచక్యం నీదేరా సరసములో కొద్దిగా చూపరా అనుమతితో చేస్తున్న అంగరక్షణ నాదేగా అధిపతినై అది కాస్తా దోచేదా పోరుకైన ప్రేమకైనను దారి ఒకటేరా చెలి… Read More »